צרפת צרפת

MATUBA-RHUM DES ILES

רום לבן
רום לבן
רום כהה
רום כהה
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!