גרמניה גרמניה

RUM

CUBARI WHITE RUM
CUBARI WHITE RUM
TREAMASTER DARK RUM
TREAMASTER DARK RUM
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!