צרפת צרפת

COGNAC DOBBE

COGNAC DOBBE VS
COGNAC DOBBE VS
COGNAC DOBBE VSOP
COGNAC DOBBE VSOP
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!