גרמניה גרמניה

” אייס ווין”

"נכטגולד אייס ווין"
"נכטגולד ברן האוסלייזה"
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!