איטליה איטליה

ג’ין אוריג’ינריו

ג'ין יבש אוריג'ינריו סיצילה
ג'ין יבש אוריג'ינריו סיצילה
ג'ין יבש אוריג'ינריו קאלאבריה
ג'ין יבש אוריג'ינריו קאלאבריה
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!